top of page

פיתוח מקצועי-ניהולי ואמפתיה אירגונית
דרך פרויקטי צד טכנולוגים לעולם החברתי ותוכניות מנטורינג 

הייתי שם. כטכנולוגית.

כמפתחת בצוות, 

וכמנהלת ומובילת צוותי פיתוח בהייטק.

אני יודעת שיש לנו שלושה אתגרים אמיתיים בתוך העשייה היום-יומית:

הזדמנויות לצוות להתפתחות מקצועית-ניהולית

פיתוח אמפתיה בשדרה הניהולית

מתן תחושה של משמעות בתוך העשייה המקצועית

שילוב של א.נשי הצוות בפרויקטי צד טכנולוגים למען מטרות חברתיות,
מחזקת אמפתיה אירגונית, מחברת משמעות עם חוזקות מקצועיות ונותנת אפשרויות להתפתחות מקצועית דרך עשייה ולהזדמנות להתנסות בתפקיד הבא 

איך נוכל לעשות את זה יחד?

הרצאה - טכנולוגיה אמפתית

 

על הקשר בין מציאות מדומה, דרי רחוב ופיתוח אמפתיה אירגונית.

מהי אמפתיה ?

איפה היא פוגשת אותנו בעולמנו המקצועי כא.נשי טכנולוגיה? 

למה היא כישור מקצועי חיוני בעולם החדש.

ואיך כחברות טכנולוגיה נוכל לחזק אמפתיה באירגון דרך פרויקטים טכנולוגים-חברתיים?

הרצאה -על Case Study ספציפי (לדוגמא - אלימות במשפחה / תעשיית מין / קיימות ואיכות סביבה / אוכלוסיות קצה, מוביליות ופערים חברתיים)

 

 טכנולוגיה מהווה חלק מעולם הבעייה בהרבה סוגיות חברתיות, איך אפשר לרתום אותה להיות גם חלק מסט הפתרונות?

 

נצלול לתוך עולם תוכן מסויים לבחירה, דרך נתונים, דוגמאות וחשיבה משותפת על גיוס טכנולוגיה לצימצום הבעייה 

הרצאה -אימפקטק

ברור לכולנו שטכנולוגיה שינתה את הדרך בה אנחנו מתקשרים, קונים, צורכים מוזיקה, מנווטים וחונים. 

אבל איך היא יכולה לשנות את ההתמודדות עם תופעת האלימות נגד נשים, נוער בסיכון, עולם הזנות, תמיכה בחולים ובעלי צרכים מיוחדים?

נדבר על זה, דרך דוגמאות מרתקות ופורצות דרך מהעולם וגם בעזרת דוגמאות שהייתי ועודני חלק מהמסע שלהן

הרצאות

סדנה לצוותי פיתוח /

צוותי ניהול

Empathy Gym

3 מפגשים של 3 שעות כ"א 

 

מפגש 1 -  תרגילים באמפתיה

מפגש 2 - מפגש פיתוח אתגר טכנולוגי עם עמותה / אירגון חברתי

מפגש 3 - מפגש רפלקטיבי מסכם - מה למדנו על אמפתיה ואיך ניקח את זה חזרה לאירגון 

סדנה לצוותי פיתוח /

צוותי ניהול

Empathy Gym

מפגש אחד - 4 שעות 

 

מה הקשר בין דרי רחוב, טכנולוגיה ופיתוח אמפתיה אירגונית?

במפגש נחווה טעימה מחיבור החוזקות המקצועיות שלנו לפתרון בעייה חברתית, נגדיר אמפתיה, נתנסה בה, ונחבר את החוויה שעברנו לחיי היום-יום שלנו בתוך האירגון

סדנאות

ייעוץ, ליווי והנחייה של תוכנית מותאמת לחברות הייטק או מסלולי הכשרה טכנולוגים

 

ליווי תהליך אירגוני ליצירת הזדמנויות להשתלבות בפרויקטים טכנלוגים-חברתיים כחלק מתוכנית פיתוח אישי-מקצועי ופיתוח מנהלים או כחלק מפעילות יזמות וחדשנות לפי צרכי האירגון

מסלול
bottom of page