top of page

הצצה לפרוייקטים של קודה

גאים בהם, אחד אחד, באנשי התעשייה  - שהובילו את הצוותים, את העיצוב ואיפיון המוצר, מצאו זמן בתוך חיי התחברו למשמעות בכל פרוייקט ולמדו דרך התנסות בסטודנטים והסטודנטיות שאיתגרו את עצמם בפרוייקט גמר מורכב,  קיבלו ניסיון בעבודת צוות ממש כמו בעולם ההיטק אליו הם ייכנסו מייד בתום הלימודים 

bottom of page